آدرس: کرج ، پل کلاک ، ایستگاه شهرداری ، نبش مصالح فروشی جلالی ، مجتمع چاپ و تبلیغات کارانیک عصر

شماره تماس : 92 16 32 32 (026)

رایانامه : info@karanicasr.com