برند سازی

تمامی استراتژی‌های بازاریابی براساس سه اصل بخش‌بندی ، هدف‌گذاری و جایگاه‌یابی  طراحی می‌شوند. این همان کاری است که ما در کارانیک عصر برای تعریف و ارتقای جایگاه برند شما انجام می‌دهیم. به این ترتیب که در ابتدا با استفاده ار نتایج تحقیقات بازار مخاطبان سازمان شما را شناسایی و دسته‌بندی می‌کنیم. سپس با استفاده از استراتژی‌های ارتباطی گروه‌هایی را هدف قرار می‌دهیم که کالا یا خدمت شما بهتر می‌تواند به نیاز آن‌ها پاسخ دهد. در نهایت نیز تلاش می‌کنیم که جایگاه برند شما را به‌نحوی در بازار تعریف کنیم که بهترین تصویر از آن در ذهن مخاطبان شکل گیرد و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن نسبت به رقبا بارز شود.برند سازی